Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 10/6/2021

Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 10/6/2021

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 1561. Stoch đang ở vùng trung bình sẽ có xu hướng củng cố hành động giá cao hơn.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày.  Việc thị trường đóng cửa dưới số xoay trục là một thiết lập tiêu cực nhẹ. Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 1580 3/4 và 1602, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay ở mức 1544 1/4 và dưới đó là 1528 3/4. Mục tiêu tăng tiếp theo là 1602.

Khô đậu tương

Khô đậu tương

Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm nhẹ về vùng 385. Stoch đang ở vùng quá bán.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là một thiết lập tiêu cực nhẹ. Vùng kháng cự tiếp theo là quanh 390,0 và 394,4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 382,7 và thấp hơn tại đó là 379,6.  Mọi người có thể canh khô đậu tương điều chỉnh về vùng hỗ trợ 383 rồi có thể canh mua lên. Mục tiêu tăng tiếp theo là 394,4.

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 71.56 . Stoch đang đi vào mức quá mua.  Việc đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tích cực cho xu hướng.  Tuy nhiên, một chỉ báo hơi tiêu cực rằng giá đóng cửa thấp hơn số xoay trục.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 72,62 và 73,58, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 70,56 và thấp hơn tại 69,47. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là 73,58.

Ngô

Ngô

Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 689. Kết phiên hôm qua ngô hình thành 1 cây nến rút chân. Stochastics hàng ngày đã tăng vào vùng quá mua.  Một tín hiệu tích cực khi giá đóng cửa đảo chiều tăng trên biểu đồ hàng ngày và trên đường trung bình động 9 thanh.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 703 3/4 và 712 1/2, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 677 3/4 và dưới đó là 660 3/4. Khả năng ngô sẽ vượt được vùng kháng cự cũ của nó là vùng 692 và còn tăng lên nữa. Mọi người có thể canh mua khi ngô vượt qua khỏi vùng 692 này. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 712 1/2.

Lúa mì

Lúa mì

Lúa mì tháng 7 kết phiên hôm qua hình thành 2 cây nến h4 đảo chiều tại vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 680. Sự giao nhau lên (9 trên 18) của các đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang phát triển.  Stochastics đang ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn. Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Tuy nhiên, một chỉ báo hơi tiêu cực rằng giá đóng cửa nằm dưới trục xoay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 688 1/2 và 693 1/2, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 676 và dưới đó là 668 1/2. Mọi người có thể đợi lúa mì vượt vùng 682 – 683  rồi canh mua lên. Mục tiêu tăng giá ngắn hạn là 693 1/2.

Đường

Đường

Đường tháng 7 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 17.72. Stoch gia tăng ở mức quá mua. Việc thị trường đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và qua trục xoay cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực.  Vùng kháng cự tiếp theo xung quanh 17,91 và 18,07, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 17,59 và thấp hơn ở đó là 17,43. Mọi người có thể canh mua khi đường vượt qua vùng kháng cự khá manh của nó là vùng 17.90. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 18,07.

Cà phê Robusta

Cà phê robusta

Cà phê robusta kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 1579. Và hình thành thêm 1 cây nến giảm khá mạnh. Có thể cà phê sẽ điều chỉnh giảm tiếp tục về vùng 1560 của nó. Xu hướng của cà phê là tăng trung hạn. Mọi người có thể canh mua khi cà phê điều chỉnh về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 1560 nhé.

Dầu cọ

Dầu cọ

Dầu cọ tháng 8 MPOQ21 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 3871. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt xuống ở vùng quá bán. Xu hướng của dầu cọ là giảm ngắn hạn, mục tiêu là 3800. Kháng cự đầu tiên là 3950,  trên đó là 4010. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3850, dưới đó là 3800. Dầu cọ có thể nhảy gap sáng nay do mã dầu dậu tăng nhẹ đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

Ca cao

Ca cao tháng 7 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 2353. Xu hướng ngắn hạn vẫn tiệu cực  khi đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh.  Việc giá đóng cửa đảo chiều giảm trên biểu đồ hàng ngày  và giá đóng cửa thấp kháng cự đầu tiên, thị trường đang ở trong tư thế giảm nhẹ.  Mục tiêu giảm tiếp theo hiện tại là 2321. Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 2375 và 2416, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2340 và thấp hơn tại 2321.

Bản tin đặc biệt

Bản tin đặc biệt

Sản lượng dầu cọ tháng % tăng 7.07%. Xuất khẩu có thể giảm xuống dưới 1,34 triệu tấn do Ấn Độ giảm mua.  Ngày hôm nay sẽ có báo cáo tồn kho Dầu cọ. Thị trường dự kiến tồn kho tại Malaisya sẽ tăng 5% ở mức cao nhất trong 8 tháng.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!